”вага!!! Ћ≥тн≥ знижки вс≥м кл≥Їнтам незалежно в≥д об'Їму послуг.

 Ќа головну
 ÷≥ни
 «воротн≥й зв¤зок
 –ецептура дл¤:
     ор≥в

    —виней

     ур

   ” 2004 роц≥ була проведена реконструкц≥¤ комб≥кормового цеха з участю датських ≥нженер≥в та була використана датська технолог≥¤. «авд¤ки цьому виробництво комб≥корм≥в проводитьс¤ на сучасному високотехнолог≥чному обладнанн≥, що забезпечуЇ точне дотриманн¤ рецептури ≥ знижуЇ соб≥варт≥сть комб≥корм≥в.

 омб≥кормовий цех виготовл¤Ї комб≥корми дл¤ р≥зних статево-в≥кових груп свиней, ¬–’, птиц≥, риби. ѕри виробництв≥ комб≥корму використовуЇтьс¤ т≥льки сертиф≥кована сировина, ¤ка пост≥йно проходить вх≥дний контроль ¤кост≥.

” виробництв≥ комб≥корм≥в використовуютьс¤ прем≥кси в≥тчизн¤них та ≥ноземних виробник≥в. «окрема прем≥кси н≥мецькоњ ф≥рми ЂSchaumannї (дл¤ свиней р≥зних статево-в≥кових груп ≥ ¬–’) та прем≥кси украњно-чеського п≥дприЇмства “ekro (дл¤ птиц≥, риби).

Ћаборатор≥¤ проводить контроль за ¤к≥стю зерна, ¤ке находитьс¤ ≥ збер≥гаЇтьс¤ на завод≥, ≥нших вид≥в сировини ≥ продукц≥њ, за виробництвом ≥ в≥дпуском продукц≥њ в сувор≥й в≥дпов≥дност≥ з≥ стандартами, техн≥чними умовами, рецептурою та перев≥р¤Ї дотриманн¤ встановленоњ технолог≥њ на вс≥х стад≥¤х виробництва.

 л≥Їнтам надаютьс¤ безкоштовн≥ консультац≥њ по год≥вл≥ вс≥х вид≥в с≥льськогосподарських тварин ≥ птиц≥, допомога квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в у розробц≥ рецепт≥в комб≥корм≥в.

Ўироко застосовуЇтьс¤ у виробництв≥ комб≥корм≥в сировина на давальницьких умовах. ” результат≥ такоњ взаЇмод≥њ з кл≥Їнтами, знижуЇтьс¤ варт≥сть комб≥корм≥в та зб≥льшуЇтьс¤ рентабельн≥сть птах≥вництва ≥ тваринництва у господарств≥.

ƒоставка комб≥корму зд≥йснюЇтьс¤ автотранспортом ≥ зал≥зничними вагонами насипом або в м≥шкотар≥ (10, 25, 40 кг).

÷ех екструдац≥њ на завод≥ введений в експлуатац≥ю в 2005 роц≥. ¬≥н оснащений обладнанн¤м дл¤ виробництва повно жировоњ соњ, соЇвого жмиха та масла. “акож цех маЇ можлив≥сть екструдувати ≥нш≥ зернов≥ культури (пшеницю, кукурудзу, ¤чм≥нь, горох). ≈кструдована со¤ даЇ змогу п≥двищити поживн≥сть комб≥корм≥в, зменшивши цим самим витрати корму ≥ затрати на виробництво в ц≥лому.

–озробка технолог≥чних схем комб≥кормового заводу проводилась за консультац≥йною п≥дтримкою фах≥вц≥в голландських ф≥рм ДWijnveenФ ≥ ДOttevangerФ.

” виробництв≥ комб≥корму використовуютьс¤ прем≥кси голландськоњ ф≥рми ДSteb NutritionФ (постачанн¤ прем≥кс≥в зд≥йснюютьс¤ виробником з Ќ≥дерланд≥в за оптимальними ц≥нами).

” виробництв≥ комб≥корм≥в використовуютьс¤: кукурудза, пшениц¤, ¤чм≥нь, макуха соЇва, шрот сон¤шниковий, шрот соЇвий, соЇвий екструдат, рибна мука, вис≥вки пшеничн≥, в≥там≥нно-м≥неральн≥ добавки, с≥ль, вапн¤кове борошно.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© 2009, ZeOn, Ms_Win@ukr.net

»спользование материалов сайта разрешаетс¤ с об¤зательной ссылкой на «ј“ ДЅожк≥вський комб≥кормовий заводФ